KICS

KICS staat voor Kennis . Inspiratie . Co-creatie . Samenwerking.

Expeditie KICS is een co-creatieprogramma dat is ontstaan uit vragen van Nieuwe Ondernemers. We willen daarbij van elkaar te leren en inspireren op een manier die past bij mensen met oog voor sociale, ecologische én economische duurzaamheid.
Daarbij voegen we tijdens de daaruitvoortkomende Expedities een 4e P toe. Naast People, Planet, Profit vinden we namelijk Plezier, Passie of Persoonlijkheid ook erg belangrijk!
De evenementen worden daarom qua inhoud en programma gedeeltelijk gevuld door de ondernemers die aan de locatie verbonden zijn.

KICS_002